Güçlü Yönler Öz-yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarıçam, H., Mert, A. ve Çelik, İ. (2019). Güçlü Yönler Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14(20), 288-313. http://dx.doi.org/10.26466-/opus.587269

Sorumlu Yazar: 
Hakan Sarıçam
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: