Görsel Sanatlara Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çifçi, C. (2019). Kolaj tekniğiyle yapılan portre çalışmalarında proje tabanlı öğrenmenin öğrenci başarısına ve tutumuna etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Ciydem Çifçi
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: