Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aslantaş, S. (2014). Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 185-196.

Sorumlu Yazar: 
Selma Aslantaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: