Görsel Sanatlar Dersi Öğretmenlerine İlişkin Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Işık, A. D., ve Kartopu, S., (2018, 6-8 Aralık). Görsel Sanatlar Dersi Öğretmenlerine İlişkin Motivasyon Ölçeği geliştirme [Bildiri sunumu]. 2.Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Seçil Kartopu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: