Eğitim Fakültelerinde Uygulanan Plastik Sanatlar Eğitimi Programlarının Sorunlarını Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bora, M. (2000). Eğitim fakültelerinde uygulanan plastik sanatlar eğitimi programlarının sorunlarını belirleme ve bir program önerisi. (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Mücahit Bora
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Öğretim elemanlarının anketleri güvenirlik testi sonuçları göre Alpha= .96, öğrencilerin anketleri güvenirlik testi sonuçları göre Alpha= .90’dır.

11 maddeden oluşmuştur.

Derecelendirme: 
5 likert (1= hiç katılmıyorum, 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: 
PDF: