Okuma Stratejileri Bilişsel Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karatay, H. (2009). Okuma Stratejileri Bilişsel Farkındalık Ölçeği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(19), 58-80.

Sorumlu Yazar: 
Halit Karatay
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

3 alt boyut ve 32 madde
Okumayı planlama (9 m): Okuduğum zaman kendime bir okuma amacı belirlerim.
Okumayı düzenleme (14 m): Okuduğumu anlamaya yardımcı olması için okurken not tutarım.
Okumayı değerlendirme (9 m): Metinde sunulan bilgiyi eleştirerek değerlendiririm.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman yapmam – 5= her zaman yaparım)
İletişim: