Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Diken, İ.H., Ardıç, A., Diken, Ö.& Gıllıam, J.E.(2012). Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 Türkçe versiyonu’nun (GOBDÖ-2-TV) geçerlik ve güvenirliğinin araştırılması: Türkiye standardizasyon çalışması, Eğitim ve Bilim, 37(166), 318-327.

Sorumlu Yazar: 
İbrahim H. Diken
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: