Geriatrik Sağlığı Geliştirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kartal, A., Korkmaz Aslan, G., Kostu, N., & Tümer, A.(2020). Validity and reliability of the Turkish version of Geriatric Health Promotion Scale. International Journal of Nursing Practice,, e12832,1-9. https://doi.org/10.1111/ijn.12832

Sorumlu Yazar: 
Asiye Kartal
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: