Geriatrik İstismar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Daşbaş, S., Koçoğlu-Tanyer, D., & Kesen, N. F. (2019). The Geriatric Mistreatment Scale: The validity and reliability of it’s Turkish adaption. Turkish Journal of Geriatrics, 22(1), 91-100. doi: 10.31086/tjgeri.2019150578

Sorumlu Yazar: 
Serap DAŞBAŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: