Geriatrik Kaygı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Pamir-Akın, D. (2010). Huzurevinde kalan yaşlılarda psikolojik kabul düzeyi ve kaygı belirtileri arasındaki ilişkiler (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Duygu PAMİR AKIN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin normal yaşlı örneklem için Cronbach α’sı: .91, psikogeriatrik örneklem için Cronbach α’sı: .93 olarak bulunmuştur.

20 madde ve 2 alt boyuttan oluşmaktadır.

Derecelendirme: