Genişleyen Benlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tokgöz, T. (1999). Conflict in cross-gender intimate relationships: The effects of westernization on the “expanding self” of Turkish undergraduates (Master’s thesis). Boğaziçi University Social Sciences Institute, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: