Benlik Saygısı Değerlendirme Ölçeği-Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tukuş, L. (2010). The Self Esteem Rating Scale-Short Form (Benlik Saygısı Değerlendirme Ölçeği-Kısa Formu) Türkçe güvenilirlik ve geçerlilik çalışması (Tıpta Uzmanlık). Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kocaeli.

Sorumlu Yazar: 
Levent TUKUŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Benlik saygısı değerlendirme ölçeği kısa formunun olumlu boyutların Cronbach’s Alpha değeri on madde için 0,875 bulunurken Benliğin olumsuz boyutlarını ölçen on maddelik olumsuz boyutların Cronbach’s Alpha değeri 0,853 bulunmuştur. BSDÖ-KF iki yarı oluşturulmadan Cronbach’s Alpha edeğri bakıldığında 0,897 bulunmuştur.

20 madde ve 5 alt boyuttan oluşmaktadır.
1. alt boyut: Diğer insanlarla birlikteyken onların benimle olmaktan hoşnut olduklarını hissederim.
2. alt boyut: Başka biri olmayı isterdim.
3. alt boyut: Bu şekilde biri olduğum için kendime kızarım.
4. alt boyut: Arkadaşlarım bana çok değer verir.
5. alt boyut: İnsanlarla geçinme konusunda kendime güvenirim

Derecelendirme: 
7’li likert (1= Hiç bir zaman – 7= Her zaman )