Ego Sağlamlığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Önder, A. ve Ogelman, H. G. (2011). Beş-Altı Yaş Çocukları için Ego Sağlamlığı Ölçeğinin (Öğretmen-anne-baba formları) güvenirlik geçerlik çalışması. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 2(1), 5-21.

Sorumlu Yazar: 
Alev Önder
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Tek boyut ve 12 Madde
??????????

Derecelendirme: 
9’lu Likert
İletişim: