Genel Politik Etkinlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karatepe, H. K., ve Atik, D. (2020). Genel Politik Etkinlik Ölçeği: Sağlık çalışanlarında bir ölçek geliştirme çalışması. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 7(2), 413-434.

Sorumlu Yazar: 
Hilal KUŞCU KARATEPE
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: