Gebelikte Cinselliğe Karşı Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yılmaz-Sezer, N. & Şentürk-Erenel, A. (2021). Development of an Attitude Scale toward Sexuality during Pregnancy. Journal of Sex & Marital Therapy, 28, 1-17. https://doi.org/10.1080/0092623X.2021.1911892

Sorumlu Yazar: 
neslihan yılmaz sezer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

34 maddeden ve üç alt boyuttan oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
“Hiç katılmıyorum” “Katılmıyorum” “Orta Düzeyde Katılıyorum” “Katılıyorum” “Tamamen katılıyorum”
İletişim: