Gebelikte Cinselliğe İlişkin Tutum ve İnançlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Salcan, E., & Gokyildiz-Surucu, Ş. (2020). Development and psychometric evaluation of the Attitudes and Beliefs Scale About Sexuality During Pregnancy. Journal of Sex & Marital Therapy, 46(5), 435-446. https://doi.org/10.1080/0092623X.2020.1749741

Sorumlu Yazar: 
Şule Gökyıldız Sürücü
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: