Gastrointestinal Semptom Derecelendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Turan, N., Ast, T. A., & Kaya, N. (2017). Reliability and Validity of the Turkish Version of the Gastrointestinal Symptom Rating Scale. Gastroenterology Nursing, 40(1), 47-55.

Sorumlu Yazar: 
Nuray Turan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: