Küçük Öğrenciler İçin Matematiksel Metabiliş Becerileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özcan, Z. Ç. (2010). The construct validity of the scale of young pupils’ metacognitive abilities in mathematics. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 2997–3002

Sorumlu Yazar: 
Zeynep Çiğdem Özcan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: