Fizik Ders Kitabı Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yıldırım, A. (2007). Seçilen Bir Ders Kitabı Değerlendirme Ölçeğinin lise II Fizik ders kitabına uygulanması (Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden edinilmiştir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: