Fibromiyalji Sendromu için ACR 2010 Tanı Kriterleri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Atik, Ç. (2014). Fibromiyalji sendromu için ACR 2010 tanı kriterlerinin Türk toplumunda geçerlilik ve güvenirliği (Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Çağrı Atik
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: