Ferrans ve Powers Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özer-Canlı, Z. (2002) Miyokard enfarktüsü geçiren bireylerde “McCorkle ve Young’ın semptomlardan rahatsızlık duyma ölçeği” ve “Ferrans ve Powers yaşam kalitesi ölçeği”nin geçerlilik ve güvenirlilik çalışmasının yapılması. (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: