Fene Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ozcan, H., & Esra, K. O. C. A. (2020). Development of the Attitude towards Science Scale: A validity and reliability study. Eurasian Journal of Educational Research, 20(85), 109-134. doi: 10.14689/ejer.2020.85.6

Sorumlu Yazar: 
Hasan Özcan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: