Fen Öğretmen Adayları için Biyoteknolojiye Yönelik Tutum Ölçümü

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Darçın, E. S., & Güven, T. (2008). Development of an attitude measure oriented to biotechnology for the pre-service science teachers. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 5(3), 72-81.

Sorumlu Yazar: 
Emine Selcen Darçın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: