Fen Eğitiminde Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Işın, O. ve Akçay, H.(2019).Fen Eğitiminde Motivasyon Ölçeği, geçerlik güvenirlik çalışması.III. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi’nde sunulan bildiri. Afyonkarahisar, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
OSMAN IŞIN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: