Fen Bilimleri Öğretmeni Görüş Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Taşkın, G. ve Aksoy, G. (2018). Ortaöğretime geçiş sistemi ile ilgili “Fen Bilimleri Öğretmeni Görüş Ölçeği” geliştirme çalışması. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 4(1), 27-41.

Sorumlu Yazar: 
Gökhan Taşkın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: