Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Öğrenciyi Anlama Öz-Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

İnaltekin, T., ve Saka, M. (2019). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Öğrenciyi Anlama Öz-Yeterlilik Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama, 10(20), 84-129.

Sorumlu Yazar: 
Tufan İnaltekin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: