Farklılaştırılmış Öğretim Öz-Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Mutlu, N. , Öztürk, M. ve Aktekin, S. (2019). Farklılaştırılmış Öğretim Öz-yeterlik Ölçeği geliştirilmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 185-202. DOI: 10.26468/trakyasobed.466734
*

Sorumlu Yazar: 
Neşet Mutlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li likert
İletişim: