Evlilikte Kırılmaya Özgü Affedicilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erkan, Z. (2015). Adaptation of the Marital Offence-Specific Forgiveness Scale for use in a Turkish cultural context. Social Behavior and Personality, 43(7), 1057–1070

Sorumlu Yazar: 
Zulal Erkan
Geçerlik: 

Test ölçüm eşdeğeri için uyum istatistikleri aşağıdaki gibidir: 2 = 134.65, df = 68, p <.001, RMSEA = .078, CI = [.060, .100], NFI = .81, CFI = .90, GFI = .92.

Güvenirlik: 

Cronbach’ın alfa değerleri her boyut şu şekildedir: kızgınlık-kaçınma = .80 (erkek) ve .75
(kadınlar) ve hayırseverlik = .80 (erkekler) ve .75 (kadınlar).

Toplam madde sayısı 10’dur.

Derecelendirme: 
1= kesinlikle katılmıyorum 7= kesinlikle katılıyorum
İletişim: