Evlilikte Bilinçli Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erus, S. M. ve Deniz, M. E. (2018). Evlilikte Bilinçli Farkındalık Ölçeğinin geliştirmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Happiness & Well-Being, 6(2), 96-113

Sorumlu Yazar: 
Seher Merve Erus
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: