Heartland Affedicilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bugay, A. ve Demir, A. (2010). A Turkish version of Heartland Forgiveness Scale. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 1927–1931. doi:10.1016/j.sbspro.2010.07.390

Sorumlu Yazar: 
Aslı Bugay
Geçerlik: 

TVHFS’nin iç tutarlılığı ve yakınsak geçerliliği üniversite örneği için yeterli bulunmuşturHeartland Affetme Ölçeği’nin yakınsak geçerliliği için Pearson korelasyon katsayıları hesaplandı.
Heartland Affetme Ölçeği ile Yaşamdan Memnuniyet Ölçeği (SWLS) arasındaki ilişki gösterildi
HFS genel ve Yaşam Memnuniyeti Ölçeği arasında anlamlı derecede yüksek pozitif korelasyon (kendi kendine r = .205, p = .00; için
diğer r = .145, p = .00; r = .381, p = .00 ve HFS toplamı r = .324 p = .00) için yüksek affetme anlamına gelir
Puan. Heartland Affetme Ölçeği ile Ruminatif Yanıt Ölçeği arasındaki ilişki gösterilmiştir.

Güvenirlik: 

Türk üniversitesi için iç tutarlılık katsayısı (Cronbach alfa), yakınsak geçerlik ve Doğrulayıcı Faktör Analizleri hesaplanmıştır.
örneklem. Doğrulayıcı Faktörün Sonuçları
Analizler (CFA), TVHFS’nin hafifçe değiştirilmiş üç faktörlü yapısının, mevcut verilerle doğrulandığını ve TVHFS’nin kültürler arası dengesini gösterdiğini ileri sürmüştür.İç tutarlılık katsayısı (Cronbach alfa), Heartland Affının güvenilirliği için hesaplanmıştır.
Ölçek. Genel olarak HFS için Cronbach’ın alfa değeri Į = .81, kendi alt ölçeğinin affedilmesi Į = .64, diğerlerinin affedilmesi
alt ölçek Į = .79 ve durumun affedilmesi alt ölçek Į = .76, yeterli iç tutarlılığı gösterir.

18 madde ve 3 alt boyuttan oluşmuştur.

Derecelendirme: 
“neredeyse her zaman doğrudan yanlış” (1) ile “neredeyse” arasında değişen 7 noktalı Likert tipi bir ölçektir her zaman benim için doğru ”(7
İletişim: