Ergenlikte Mizah Ölçeği (EMÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Oral, G. (2004). Ergenlikte Mizah Ölçeği. Eğitim ve Bilim, 29(133), 20-27.

Sorumlu Yazar: 
Günseli ORAL
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

35 madde ve 3 alt boyut
Mizahın Öğrenme, Dikkat, Hatırlama Gibi Bilişsel İşlemleri Güçlendirmek İçin Kullanılması (m 15): Ders çalışırken ya da ödev yaparken, aklıma konuyla ilgili komik örnekler gelir.
Karşı Cinsle Ve Bireyler Arası İletişim Ve Etkileşimde Mizahın Kullanılması (m 21): Karşı cinsten birini etkilemek istediğimde ona komik bir şey söylemeyi tercih ederim.
Kaygı, Korku Ve Mutsuzlukla Başa Çıkmada Mizahın Kullanılması ( m 4): Sınavlardan önce komik şeyler düşünerek rahatlamaya çalışırım.

Derecelendirme: 
4’llü Likert (1= Asla, 2= Bazen, 3= Çoğu zaman, 4= Daima)
İletişim: