Ev Ödevleri Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Duru, S. ve Çöğmen, S. (2016). Ev Ödevleri Motivasyon Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies, 11(3), 1049-1064.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: