Ev Kazalarında İlk Yardım Öz-Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Altundağ, S., Turan, T., & Şafak, M. (2020) Validity and reliability study of the Turkish version of First Aid in Home Accidents Self-Efficacy Scale. Cukurova Medical Journal, 45(1), 71-78. doi: 10.17826/cumj.625945

Sorumlu Yazar: 
Sebahat Altundağ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

12 maddeden oluşmaktadır

Derecelendirme: 
5li Likert (0= Tamamen katılmıyorum, 4= Tamamen katılıyorum)
İletişim: