Eşe Yabancılaşma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akın, A., ve Moralı, B. (2019, 31 Ocak, 1-2 Şubat).Eşe Yabancilaşma Ölçeği (EYÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Bildiri sunumu].II. Uluslararasi Sosyal Bilimler Kongresi, Nevşehir, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: