Eş Seçimi Tercihleri Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaya, M. (2002). Cinsiyetleri farklı üniversite öğrencilerinin eş seçimi tercihlerine göre denetim odakları. (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Kaya
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1.Eş olarak seçeceğin kişinin eğitim düzeyi
2 Eş olarak seçeceğin kişinin bakir- bakire olup olmaması

Derecelendirme: