Erken Okuryazarlık Ev Ortamı Ölçeği (EROY-EV)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karaahmetoğlu, B. (2015). Gelişimsel yetersizliği olan ve normal gelişim gösteren çocukların ailelerin erken okuryazarlığa ilişkin inançları ile erken okuryazarlık ev ortamı arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Banu Karaahmetoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
4’lü likert
İletişim: 
PDF: