Dini Başa çıkma Tarzları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ekşi, H. (2001). Başaçıkma, dini başaçıkma ve ruh sağlığı arasındaki ilişki üzerine bir araştırma (Doktora tezi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Sorumlu Yazar: 
Halil Ekşi
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

İç tutarlılığın göstergesi olan cronbach a katsayısı ölçeğin tamamı için .69 iken ODBT için .64, OZDBT için =.63 olarak hesaplanmıştır.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1=hiçbir zaman yapmam 2=arada sırada yaparım 3=orta derecede yaparım 4=sıklıkla yaparım)
İletişim: