Dini Başa Çıkma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ekşi, H. & Sayın, M. (2016, May). The adaptation of Religious Coping Scale into Turkish language: A study of bilingual equivalance, validity and reliability. Paper presented at the AGP Humanities and Social Sciences Conference, BAU International Berlin University, Berlin, Germany.

Sorumlu Yazar: 
Mine SAYIN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Pozitif dini başa çıkma, 7 maddeden oluşmaktadır. örnek maddeler;
-Hayatta bir problemle karşılaştığımda, Allah’a daha yakın olmaya çalışırım.
-Hayatta bir problemle karşılaştığımda, Allah’ın sevgisini ve himayesini isterim.

Negatif dini başa çıkma, 3 maddeden oluşmaktadır. Örnek maddeler;
-Hayatta bir problemle karşılaştığımda, işlediğim günahlardan dolayı Allah tarafından cezalandırıldığıma inanırım.

Derecelendirme: 
4’lü likert 1= hemen hemen hiç yapmam – 4= sıklıkla yaparım
İletişim: