Ergen ve Yetişkin Bilinçli Farkındalık Ölçeği (EYBFÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarıçam, H., & Çelik, İ. (2018). Ergen ve Yetişkin Bilinçli Farkındalık Ölçeği (EYBFÖ) Türkçe formunun psikometrik özellikleri. VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi – ICRE 2018 Özet Kitabı (ID:18390). Manisa, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Hakan Sarıçam
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: