Bilinçli Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Catak,D.P.,(2012).The Turkish Version of Mindful Attention Awareness Scale: Preliminary findings, Mindfulness, 3(1),1–9. DOI 10.1007/s12671-011-0072-3

Sorumlu Yazar: 
Pelin Devrim Catak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: