Bilinçli Farkındalık Ölçeği Ergen Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Turan, M. E. (2020). Bilinçli Farkındalık Ölçeği Ergen Formu’nun geçerlik ve güvenirlik çalışması. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(Eğitim ve Toplum Özel Sayısı), 5608-5625. http://dx.doi.org/10.26466/opus.683364

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Emin Turan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: