Ergen ve Yetişkin Bilinçli Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Arslan, Ü., Uygur, S.S., & Asıcı, E. (2020). Ergen ve Yetişkin Bilinçli Farkındalık Ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği [Bildiri sunumu]. 2.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi/2nd International Educational Research Conference, İzmir, Turkiye.

Sorumlu Yazar: 
Ümüt Arslan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: