Ergen Öğrencilerin Okuldaki Temel Psikolojik İhtiyaçları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özen, S. (2016). Ergen Öğrencilerin Okuldaki Temel Psikolojik İhtiyaçları Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Sinem Özen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: