Epidemiyolojik Araştırmalar Merkezi Depresyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Lehmann, V., Makine, C., Karşıdağ, Ç., Kadıoğlu, P., Karşıdağ, K., & Pouwer, F. (2011). Validation of the Turkish version of the Centre for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) in patients with type 2 diabetes mellitus. BMC Medical Research Methodology, 11: 109. https://doi.org/10.1186/1471-2288-11-109

Sorumlu Yazar: 
François Pouwer
Geçerlik: 

CES-D arasındaki korelasyonlar (toplam skor ve iki çıkarılan faktör) ve diğer öz-bildirim ölçütleri, yakınsak geçerliliği inceleyerek, r = 0.17-0.70 arasında oldukça anlamlı değerler göstermiştir. CES-D toplam puanının (negatif) WHO-5 en güçlüydü (r = -0.70). 0.34-0.45. CESD’nin ikinci çıkarılan faktörü, diğer önlemle en düşük ilişkiyi gösterdi 0.17-0.45 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa katsayısı 0.88 bulunmuştur.

20 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (3=katılıyorum – 2=kısmen katılıyorum – 1=katılmıyorum – 0=fikrim yok )
İletişim: