Entelektüel Düşünme Eğilimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yoldaş, C. ve Merç, A. (2018). Entelektüel Düşünme Eğilimi Ölçeği geliştirme çalışması. Electronic Turkish Studies, 13(27), 1729-1740.

Sorumlu Yazar: 
Cenk Yoldaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: