Eleştirel Düşünme Becerisi Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sarıgöz, O. (2014). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerileri hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi. Akademik Bakış Dergisi, 41.

Sorumlu Yazar: 
Okan Sarıgöz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: