EL20 (Hand20) Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Töre, N. G. (2017). EL20 Anketi Türkçe versiyonu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Nur Gizem Töre
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: