Ekosentrik, Antroposentrik ve Çevreye Yönelik Antipatik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erten,S. (2007).Ekosentrik, Antroposentrik ve Çevreye Yönelik Antipatik Tutum Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlama çalışması. Eurasian Journal of Educational Research, 28,67-74.

Sorumlu Yazar: 
Sinan Erten
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: