Ağaç ve Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kunt, H. (2013). Ağaç ve Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 38, 253-262.

Sorumlu Yazar: 
Halil Kunt
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: