Ekoloji Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çetin, G. (2004). Besin zinciri ve besin ağı kavramlarının anlaşılması üzerine kültürler arası bir çalışma: İngiltere ve Türkiye örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 69-79.

Sorumlu Yazar: 
Gülcan Çetin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

6 açık uçlu, 6 çoktan seçmeli toplam 12 soru
Soru: a)Bir besin zinciri akan tüm enerjinin kaynağı aşadakilerden hangisinden gelir?
A) Meşe ağacı yaprakları
B) Güneş
C) Topraktaki Minareller
D) Topraktaki Su
b) Cevabınızı kısaca açıklayınız.

Derecelendirme: 
4 şıklı test ve açık uçlu sorusu
İletişim: